Your address will show here +12 34 56 78
Gezondheidsverklaring
Waarom een verklaring?

Je moet lichamelijk en geestelijk gezond genoeg zijn om je rijbewijs te halen. Dit checkt het CBR met een Gezondheidsverklaring. Aan het begin van je rijopleiding vul je jouw Gezondheidsverklaring in via Mijn CBR. Zodat weten we zeker dat je veilig de weg op gaat. 

Let op! Voor alles rond je Gezondheidsverklaring kan je alleen inloggen via DigiD met SMS of App. Houd dan dus ook je telefoon bij de hand.
  • Text Hover